Asunto Oy Säästöpurjeen jätepisteiden uudistus hyvässä vauhdissa

Asunto Oy Säästöpurjeen jätepisteiden uudistuksessa on päästy hyvään vauhtiin. Ensimmäiset uudet jätekatokset on luovutettu käyttöön.

Säästöpurjeen on yksi Suomen suurimpia asunto-osakeyhtiöitä, joka kattaa 21 kerrostaloa ja 654 huoneistoa. Tavoitteena oli uudistaa jätepisteiden ilme alueen luonnonpuistomaisuutta kunnioittaen. Samalla otettiin huomioon asukkailta saadut palautteet ja tehtiin kierrätyksestä mukavampaa.

- Hanketta suunniteltiin etukäteen huolellisesti ja hallituksen kanssa selvitettiin eri jätehuoltoratkaisujen eroja, kertoo Säästöpurjeen isännöitsijä Jarmo Mäkinen Vuo-kiinteistö Oy:stä.

- Laskimme hallituksessa myös jätehuoltokustannuksia ja tuloksena oli, että jätehuolto kannattaa perustaa jäteastioihin perustuvaan järjestelmään. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi lopulta tuli jätekatoksen uudistaminen, selvittää hallituksen jäsen Ari Ahonen. Paitsi että jätekatokset uusitaan, samalla myös katosten sijaintia, määrää ja paikkaa optimoidaan. Näin myös taloyhtiössä on hyvä valmiiksi huomioida jätehuoltomääräysten muutokset tulevaisuudessakin.

Suunnittelun pääperiaate oli tehdä katoksista kevyen oloisia, ilmavia ja toimivia ratkaisuja, jotka soveltuvat alueen sekä metsä- että kaupunkimaisemaan. Jätekatokset ovat suuria, mutta niiden ei haluttu nousevan alueella pääosaan, vaan toimivan arjen asumiseen oleellisesti yhteensopivana elementtinä.

Tärkeä tavoite oli myös, että ratkaisu on teollisesti valmistettu tavalla, jossa niiden modulaarisuus antaa mahdollisuuden mukautuksiin myös tulevaisuudessa, jos tulevaisuuden vaatimukset muuttuisivat.

- Toteutus vaatii yhteistyötä ja Hannoan johtama kotimainen yritysverkosto on monipuolinen ja laadukas. Työ on kattanut mm. teollista muotoilua, metallipajan töitä, piharakentamista, viestintää ja kuljetus- ja asennuspalvelua. Työ on sujunut hyvin ja mikä tärkeintä, asukkailta on tullut kiitosta niin hankkeen toteutuksesta kuin lopputuloksesta, tiivistää isännöitsijä Mäkinen.

Tutustu Asunto Oy Säästöpurjeen jätepisteisiin tarkemmin tästä.