Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 30.01.2020
 

1. Rekisterinpitäjä

Hannoa Oy
Puh: 020 764 1450
info@hannoa.fi
Y-tunnus  0140837-4

Käyntiosoite:

Valuraudankuja 3 
00700 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Hannoa Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Roope Hämäläinen
Valuraudankuja 3 
​​​​​​​00700 Helsinki
Puh: 050 4134 950
Yhteydenotot: tietosuoja@hannoa.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hannoan asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteriä käytetään Hannoa Oy:n asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden välisen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitoon, markkinointiin ja tilastointiin sekä yrityksen palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista:

- Etu- ja sukunimi
- Yritys
- Yrityksen ähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
- Puhelinnumero
-  Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä on käytetty Hannoa Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja. Hannoa Oy rekisteröi ne tiedot, jotka asiakas tai yhteistyökumppani itse ilmoittaa tai luovuttaa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hannoa Oy ei luovuta asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hannoa Oy käyttää uutiskirjeidensä lähettämiseen Loyalistic- ja Hubspot-palveluita, joten tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. Palveluuihin on listattu ainoastaan vastaanottajan uutiskirjettä tilatessaan antama sähköpostiosoite. Loyalistic ja Hubspot ovat ilmoittautuneet sitoutuvansa palvelun kehittämiseen siten, että se tulee vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Asiakasrekisterinä käytetään Pipedrive-palvelua. Palveluun ei kirjata muuta kuin yhteistyökumppanin kanssa käytyjen tietoja, joita käytertään yhteistyökumppanin kanssa kommunikointiin. Henkilökohtaisia tietoja eikä muita, yhtteistyöhön kuulumattomia tietoja palveluun ei kirjoiteta.

Asiakaspalvelun parantamiseksi Hannoa käyttää verkon yli tapahtuvaan palvelemiseen kolmannen osapuolen tarjoamaa Zendesk Chat API:a. Käytössä olevia suppeita CRM-ominaisuuksia (evästeet ja webanalytiikka sekä mahdolliset henkilötiedot) Hannoa Oy käyttää vain asiakaspalvelun parantamiseen. Asiakkaan suostumuksella tämän yhteystiedot saatetaan tallentaa palveluun väliaikaisesti mikäli se on tarpeen (uusi yhteydenotto). Asiakkaalla on suostumuksestaan huolimatta oikeus ja mahdollisuus pyytää Hannoaa poistamaan ja/tai ilmoittamaan tästä kerätyt tiedot. Sivuillamme palvelevat tukiagentit ovat Hannoan omaa henkilökuntaa. Samaten Zendesk sitoutuu noudattavansa EU:n Tietosuoja-asetuksia https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Hannoa Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanireksiterien tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Tietoverkko ja laitteet, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla. Pääsy henkilötietoihin ja tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä, tarvittaessa nimetyillä varahenkilöillä sekä rekisterinpitäjän ennalta määrittelemillä Hannoa Oy:n työntekijöillä ja edustastajilla. Laitteet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Hannoa Oy ei tarkista asiakkaan tai kumppanin antamien tietojen oikeellisuutta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle riittävän yksilöidysti. Korjaamispyynnössä on ilmoitettava rekisteröidyn nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot.

12. Evästeet ja linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Hannoa Oy käyttää evästeitä kerätäkseen www.hannoa.fi -sivuston vierailuista tietoja webanalytiikkaan. Evästeitä käytetään sivuston palvelujen kehittämiseen. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja eikä näitä tietoja yhdistetä käyttäjään.

Hannoan www-sivuilla on lomakkeita, joissa yhteistyökumppania tai vierailijaa laittamaan yhteystiedot. Yhteystietoja käytetään vain asian hoitamiseen, eikä niitä osoitteita tai puhelinnumeroita taltioida asian käsittelyn jälkeen.

Kampanjaluonteisiin markkinointitarkoituksiin Hannoa käyttää yhteystyökumppaniensa mainoksia sivustollaan vieraileville henkilöille. Henkilötietoja Hannoa Oy tai sen yhteistyökumppanit eivät kerää.

13. Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla tietosuoja@hannoa.fi