Toteutuksia

Vuosien saatossa olemme toteuttaneet monia jätepiste-uudistuksia.

Videoita jätepisteuudistuksista

Toimiva jätepiste

Jätepiste ei aina ole toimiva vaikka siellä kaikelle jätteelle oma paikkansa löytyisikin - toimivuuteen vaikuttavat monet muutkin seikat.