Suomalaiset pk-yritykset yhteistyöhön: Älykkäillä jätepisteillä nostetaan asumisen arvoa ja vähennetään jätehuollon rekkarallia

Suomalaiset ympäristöalan yritykset Hannoa Oy ja Haurun Jäteauto Oy ovat sopineet yhteistyöstä. Tavoitteena on parantaa jätehuollon asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta, samalla vähentää jätehuollon aiheuttamia ympäristöpäästöjä sekä nostaa suomalaista cleantech-osaamisen kilpailukykyä.

Hauru on tuonut jätehuoltoon mukaan uutta teknologiaa ja varustanut jo tuhansia jätepisteitä Jaete-sensoreilla, joilla mitataan jäteastioiden täyttöastetta. Tieto on yhdistetty Haurun käyttämään Vingo-ajojärjestelmään, jolloin astioiden tyhjennykset voidaan tehdä älykkäästi. Näin ollen astiat tyhjennetään oikea-aikaisesti ja toisaalta asukkaita harmittavia ylitäyttötilanteita ei myöskään synny.

Hannoa toteuttaa jätepisteratkaisuja. Uudistuksissa jätepisteestä saadaan ympäristöönsä sopeutuvia ja tyylikkäitä piharatkaisuja, joita asukkaiden on miellyttävä käyttää ja jotka nostavat asuntojen arvoa. Yhteistyössä pystytään tarjoamaan taloyhtiöille parempia jätehuoltokokonaisuuksia, vähentämään jätehuollon ympäristövaikutuksia ja parantamaan asumismukavuutta.

Yhteistyömahdollisuus Haurun kanssa sopii Hannoan liiketoimintatapaan ja yrityskulttuuriin erinomaisesti”, tiivistää Hannoa Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Kotro. ”Näin kahdesta pk-yritysten verkostosta saadaan suuri hyöty asiakkaille ja suomalaiseen jätehuoltoon. Yhteistyö on luonteeltaan kumppaneita verkostoon kutsuvaa, eikä poissulkevaa – näin mahdollistetaan uusia suomalaisia jätehuoltoinnovaatioita. Ensimmäiset hyödynsaajat yhteistyöstä ovat oululaiset
asiakkaat ja asukkaat.

Älykkäiden ratkaisujen ja digitaalisuuden lisääminen jätehuoltoon on moderneinta Oulussa, jossa Haurun älykäs Hauru Smart palvelukonsepti on saanut jo lyhyessä ajassa paljon uusia tyytyväisiä asiakkaita. Näin myös jätehuoltopäästöt vähenevät.

Yhteistyö Hannoan kanssa mahdollistaa sen, että jätepisteet myös näyttävät hyvältä”, toteaa Haurun toimitusjohtaja Mikko Hauru. ”Jätehuolto ja taloyhtiöiden kierrätyspisteet tuovat nyt siis paitsi kustannussäästöjä, myös nostavat asunnon arvoa – tämä kaikki mahdollista siis paremmilla suomalaisilla roskiksilla!
 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Kotro / 045 7734 8018 / juha-pekka.kotro@hannoa.fi / www.hannoa.fi
Toimitusjohtaja Mikko Hauru / 0400 164987 / mikko.hauru@hauru.fi / https://hauru.fi/

Lue lisää