PRODUKTER

OFFENTLIGA UTRYMMEN

Hannoas sopsorteringsstationer används i parker, på torg och viloplatser. Städer och församlingar är exempel på kunder, som har tiotals år av erfarenhet av samarbetet med Hannoa.

När sophantering för ett offentligt utrymme ska planeras och genomföras bör man också uppmärksamma sophanteringens helhetskostnader. Genomförda lösningar påverkar sophanteringens kostnader i årtionden framåt. I offentliga utrymmen måste också sophanteringens funktionalitet uppmärksammas – en effektiv sophantering minskar t.ex trafikutsläpp från sophanteringen och stör användningen av det offentliga utrymmet så lite som möjligt. Just sopsorteringspunkten UPPO är ett miljövänligt val vid en tillämpning, där det uppstår mycket avfall.

Återvinningsplatsen för ett offentligt utrymme kan också genomföras med en LOKERIKKO eller MONIKKO lösning.

ett tryggt och effektivt skyddshölje för sopkärl

Toteutus Helsinki Laakso Lokerikko Solo jäteastiasuojilla

säkert och effektivt skyddshölje för fastigheters sopkärl

Hannoa Monikko jäteastiasuoja

ett miljövänligt och effektivt sopkärl

Hannoa Uppo jätesäiliö

UH -markbehållare och djupbehållare är konstruerade till användning för höghus och offentliga byggnader som producerar rikligt med avfallsmaterial

Hannoa UH- pinta ja syväjätesäiliöt

LOKERIKKO har designats för att passa in bra i stadsmiljö.

Hannoa Lokerikko jäteastiasuoja

KONTAKT OSS!

Blev du intresserad av vår produkt? 
Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig
så snart som möjligt!