PRODUKTER

HÖGHUS

När sopsorteringsplatsen har många användare, kan konstruktionen av sopsorteringsplatsen verkligen påverka helhetskostnaden av sophanteringen, miljöföroreningar och säkerheten vid sopsorteringsplatsen.

Avfall med stor volym bör samlas in med UPPO- eller UH-behållare. När det handlar om en mindre mängd insamlade sopor väljs ett skyydshölje för sopkärl, som har ett optimalt antal avdelningar. Helheten genomförs för att passa in med gårdens arkitektur.

ett tryggt och effektivt skyddshölje för sopkärl

Toteutus Helsinki Laakso Lokerikko Solo jäteastiasuojilla

säkert och effektivt skyddshölje för fastigheters sopkärl

Hannoa Monikko jäteastiasuoja

ett miljövänligt och effektivt sopkärl

Hannoa Uppo jätesäiliö

UH -markbehållare och djupbehållare är konstruerade till användning för höghus och offentliga byggnader som producerar rikligt med avfallsmaterial

Hannoa UH- pinta ja syväjätesäiliöt

LOKERIKKO har designats för att passa in bra i stadsmiljö.

Hannoa Lokerikko jäteastiasuoja

KONTAKT OSS!

Blev du intresserad av vår produkt? 
Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig
så snart som möjligt!